Christelijke Mediation

Conflicthantering, rechtspraak en mediation. Een hele mond vol, maar dat was mijn afstudeerrichting van mijn master Rechtsgeleerdheid aan de VU. Een afstudeerrichting gericht op meer dan de standaard juridische onderwerpen en rechtsgebieden. Psychologische en sociologische aspecten kwamen ook regelmatig naar voren in de verschillende vakken.

In december 2017 vroeg een bevriende psychologe wat ik van plan was na mijn studie. Op dat moment wist ik dat nog niet goed, ik moest nog mijn scriptie schrijven en een tentamen maken, dus ik dacht, ik heb nog alle tijd. Een idee wat in mijn achterhoofd zat, was het beginnen van een eigen mediationpraktijk op christelijke basis.

Bij het vak Mediation dat ik op de VU heb gevolgd, werd een heel college gewijd aan mindfulness, een ‘hippe’ variant op meditatie, overgewaaid uit de oosterse culturen en het boeddhisme. Ik ben halverwege het college weggelopen, omdat ik mijn christen-zijn niet kan verenigen met een praktijk als mindfulness. Het college werd gegeven door een mediator van een van de grootste advocatenkantoren met mediationpraktijk van Nederland.

Dat moest toch anders kunnen! Ik heb zelf al een hoop conflicten meegemaakt, niet alleen conflicten waar ik bij betrokken was, maar ook conflicten die in mijn (christelijke) omgeving speelden. Ik kan nog steeds genieten van een stevige discussie waarin goede argumenten naar voren worden gebracht, maar anders dan vroeger ben ik veel meer gericht op een positieve uitkomst.

Voor de gemiddelde Nederlander zal het nog wat onbekend zijn wat mediation nu precies inhoudt. De Nederlandse term ‘bemiddeling’ dekt de lading niet volledig. Mediation is een vorm van ADR (Alternative Dispute Resolution of alternatieve geschillenbeslechting). Onder alternatieve geschillenbeslechting vallen ook een bindend advies-procedure (bekend van de Rijdende Rechter) en arbitrage (onder andere bekend van de Arbitragecommissie van de KNVB, die een rol moest gaan spelen in de zaak rondom Abdelhak Nouri).

Mediation is een proces waarbij twee (of meer) partijen die een conflict hebben om de tafel gaan zitten en onderhandelen over de oplossing onder begeleiding van een mediator. Waar een conflict kan uitmonden in een langdurige rechtszaak, die niet te begrijpen valt voor iemand die geen rechten heeft gestudeerd en flink wat geld kost, is mediation de betere oplossing. Het doel is dat de partijen met een conflict zelf de oplossing bedenken.

Wat doet die mediator er dan bij, hoor ik u al denken. Dat verschilt per zaak. Soms zal een gesprek snel op gang komen en na een uur staan er twee handtekeningen onder een overeenkomst, waarbij de mediator alleen heeft geholpen om de overeenkomst goed op te stellen. Andere keren zal de mediator tijdens een serie van gesprekken gericht vragen moeten stellen om elk achterliggend aspect van het conflict te behandelen, zodat uiteindelijk een rationele oplossing gevonden kan worden.

Wat maakt de mediation zoals Hartjes Mediation die faciliteert dan anders dan andere mediations? Het gaat niet zomaar om een christelijk sausje wat over het proces wordt gegoten, maar ik wil de partijen de gelegenheid bieden om de gesprekken te beginnen en te eindigen met gebed. Ik wil de partijen kunnen ondersteunen vanuit een christelijke levenswandel. Vanuit mijn eigen ervaring met conflicten en christen-zijn, kan ik christelijke partijen met een conflict beter ondersteunen dan iemand die geen christen is.

Marc Hartjes, mediator-eigenaar Hartjes Mediation

Christelijke Mediation

Je zou ook interesse kunnen hebben in