Mediation

Bij mediation loopt niemand met lege handen weg.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, in het Engels afgekort als ADR (alternative dispute resolution). Kort door de bocht is mediation het onderhandelen over een oplossing voor een conflict. Conflicten ontstaan waar mensen met elkaar omgaan. Vaak probeert men om een beginnend conflict snel onderling op te lossen met een telefoontje of een goed gesprek.

Helaas werkt dit niet altijd. In plaats van het conflict op dat moment te escaleren en voor de rechter te brengen, willen de partijen alsnog proberen om er samen uit te komen. Nu een gezamenlijke oplossing al geprobeerd is, is daar wat hulp bij nodig, hulp van een mediator. De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige derde, die de partijen begeleidt bij het vinden van een oplossing.

Hoe werkt mediation?

Er is niet een enkele manier waarop mediation werkt. De mediator kan werken met verschillende stijlen, om tot een oplossing te komen. Zo kan de mediator de partijen vooral een luisterend oor bieden, terwijl ze er grotendeels zelf uit komen. Waar nodig kan de mediator echter ook gericht sturen in de richting van een mogelijke oplossing, als de partijen niet dichter bij elkaar komen. Zo zijn er nog meer stijlen die de mediator kan combineren en afwisselen.

Wat niet verandert is dat de mediator geen oordeel uitspreekt over het conflict en dat de oplossing uiteindelijk de goedkeuring van beide partijen nodig heeft. De mediation eindigt met een overeenkomst, waarin alle afspraken staan, die wordt ondertekend door de partijen die een conflict hadden.

Wat als mediation niet werkt?

Hoe goed de mediator zijn werk ook doet en hoe bereid partijen ook zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen, kan een mediation soms op niets uitlopen door verschillende oorzaken. De enige oplossing voor het conflict is een daadwerkelijk oordeel. De mediator zal dit niet doen, maar hiervoor bestaan drie andere mogelijkheden. Allereerst bestaan er nog twee andere vormen van ADR: bindend advies (bekend van de Rijdende Rechter) en arbitrage.

Bij bindend advies stellen de partijen samen een persoon aan om een bindend advies te geven over hun zaak. Hier zitten weinig juridische eisen aan verbonden. Bij arbitrage wordt een arbitragepanel gevormd (er bestaan ook enkele permanente arbitragepanels in Nederland), normaliter bestaande uit drie arbiters. Zij buigen zich over de zaak en zullen gezamenlijk een oordeel vellen. Aan arbitrage zitten vergaande juridische eisen verbonden, in de praktijk bestaat er weinig verschil tussen een arbitrage en een procedure bij de rechtbank. Daarmee is de laatste mogelijkheid genoemd: het conflict alsnog voor de rechter brengen om een oordeel te krijgen.

Waarom mediation?

Ondanks het risico dat een mediation niet werkt, zijn er behoorlijk wat voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter. Het grootste voordeel van mediation is dat het een win-win-situatie kan opleveren: beide partijen kunnen wat winnen. Bij de rechter zal vaak een partij (grotendeels) in het gelijk worden gesteld, terwijl de andere partij wordt veroordeeld tot bijvoorbeeld een schadevergoeding. Bij mediation loopt niemand met lege handen weg.

Daarnaast is mediation erop gericht om de (zakelijke) relatie te herstellen. De partijen komen samen tot een oplossing en kunnen na het vinden daarvan weer tegelijk door de deur en verder samenwerken. Na een rechterlijk oordeel is de relatie vaak zodanig verslechterd dat van een hernieuwde samenwerking geen sprake kan zijn. Tenslotte zijn de kosten een stuk lager, de partijen betalen samen het uurtarief van de mediator, in plaats van allebei hun eigen advocaat. Vaak is het uurtarief van de mediator ook nog eens lager dan het uurtarief van een advocaat. Genoeg reden dus om voor mediation te kiezen!

 

Heeft u een conflict en wilt u dat oplossen met mediation of heeft u meer vragen? Neem dan contact met ons op!