Tarieven

Mediation is een proces waarbij medewerking van twee kanten wordt verwacht. Hoe zit dat dan met het betalen? Een mediationtraject wordt op uurbasis gefactureerd. Na afronding van het proces ontvangt u een factuur voor de helft van het aantal uren dat het traject heeft geduurd, de andere partij ontvangt een factuur voor de andere helft. Zo draagt u allebei bij aan de oplossing van het conflict. U kunt onderling ook een andere verdeling overeenkomen, dit kunnen we vastleggen in de mediationovereenkomst die voor het begin van de mediation moet worden ondertekend.

Tarieven

Uurtarief mediation € 80 excl. BTW

Bij mediation worden alleen de gesprekken gefactureerd, over het algemeen zal een gesprek een uur duren.

Uurtarief juridisch advies € 100 excl. BTW

Het opstellen van losse (of een serie van) overeenkomsten/contracten gebeurt op basis van een overeen te komen vast tarief.

Rekenvoorbeeld

Om een conflict op te lossen wilt u mediation proberen. Uiteindelijk blijken er 5 gesprekken nodig te zijn om het conflict op te lossen. 5 gesprekken van een uur = 5 * € 80 = € 400. U heeft geen andere verdeling afgesproken, waardoor u en de wederpartij allebei de helft betalen. U betaalt dan 200 euro.

Te duur?

Het uitgangspunt van Hartjes Mediation is dat mediation toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Het kan uiteraard voorkomen dat ondanks dit uitgangspunt de kosten voor een mediationtraject toch nog te hoog zijn. Hier willen wij graag met u over meedenken, zodat u uw conflict toch op de beste manier kan oplossen.