Marc Hartjes

Mediator-eigenaar

E-mail: marc@hartjesmediation.nl

 

In augustus 2018 heeft Marc zijn master Rechtsgeleerdheid afgerond in de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation. Hij is de oprichter van Hartjes Mediation. Naast het faciliteren van mediation gebruikt hij zijn juridische achtergrond voor het geven van juridisch advies. Daarnaast publiceert hij regelmatig een nieuwsartikel op deze site over interessante ontwikkelingen op het gebied van mediation. Marc heeft niet alleen veel interesse in de juridische kant van de zaak, maar kijkt ook met veel interesse naar de financiële kant. Deze interesse uit zich in een uitstekende kennis van boekhouding, zodat hij in zakelijke geschillen met alle partijen mee kan denken.

Nevenfuncties

2017-heden: Lid Arbitragecommissie Nederlandse Airsoft Belangenvereniging

Publicaties

2018: Masterscriptie Rechtsgeleerdheid – Geschillen in de sport; over de wijzen van conflicthantering

Diploma’s

2019: Basisopleiding Mediation – SDU

2018: Master Rechtsgeleerdheid – Afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation – Vrije Universiteit Amsterdam

2013: Elementair Boekhouden – Associatie