Privacybeleid

Privacybeleid Hartjes Mediation

Hartjes Mediation (hierna te noemen “wij” of “ons”), gevestigd in Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegeven worden verwerkt, voor welk doel en op welke wijze dit gebeurt.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, zoals een IP-adres
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons
Doel van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast verwerken wij digitale gegevens voor het genereren van statistieken over de website. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Uw toestemming
 • Wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: 20 jaar
 • Fysiek dossier: 10 jaar
Delen van persoonsgegevens met anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, slechts voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze plichten. Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Uw rechten

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op bezwaar
 • Recht op dataportabiliteit (het recht om de gegevens over te laten dragen)
 • Recht om gegeven toestemmingen in te trekken

Ondanks de hierboven genoemde rechten, zijn er situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens toch te blijven verwerken. Wij doen ons uiterste best om deze verwerking zo minimaal mogelijk te houden.